Privacy

Rolebo verwerkt (privacy gevoelige) persoonsgegevens. Rolebo hecht belang aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring licht Rolebo toe welke persoonsgegevens Rolebo verzamelt en gebruikt en met welk doel. Rolebo adviseert u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op  7 december 2022.

Persoonsgegevens die Rolebo verwerkt

Rolebo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Rolebo verwerkt de volgende persoonsgegevens:

-Naam
-Adresgegevens
-E-mailadres
-Bankrekeningnummer

Doel en grondslag gegevensverwerking

-Om diensten aan u te leveren.
-Voor het afhandelen van uw bestelling en betaling, inclusief een eventuele domeinregistratie of certificaataanvraag.
-Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
-Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
-Ter identificatie van u als eigenaar van een bestaand account.
-Ter beantwoording van vragen die u stelt aan Rolebo via het contactformulier, door een ticket te openen of door een e-mail te sturen aan Rolebo.

Rolebo verwerkt ook persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Rolebo verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of overeenkomsten die u via Rolebo met derden sluit (zoals registries en certificaatautoriteiten), voor het innen van door u aan Rolebo verschuldigde betalingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In sommige gevallen, zoals bij het registreren van een domeinnaam of aanvragen van een certificaat, kan Rolebo optreden als verwerker van uw persoonsgegevens en is de registrar of registry die de feitelijke domeinregistratie uitvoert danwel de certificaatautoriteit die het certificaat verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke.

Cookies

Rolebo gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Bewaartermijnen

Rolebo bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de termijn waarin u klant bent van Rolebo. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als u uw account bij Rolebo beëindigt dan blijven uw gegevens nog bewaard volgens onderstaande tabel:

Naam en adres gegevens: tien jaar na het jaar waarin u de laatste factuur van Rolebo ontvangt (wettelijke verplichting)
E-mail adres: drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van Rolebo betaalt
Bankrekeningnummer: tien jaar na het jaar waarin u de laatste factuur van Rolebo ontvangt (wettelijke verplichting)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rolebo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u gebruikt wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagheid of als u andere vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking dan kunt u een gespecificeerd verzoek indienen per e-mail.

Beveiliging van persoonsgegevens

Rolebo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Rolebo.

Contactgegevens

Rolebo
hosting@rolebo.com